Jsme s Vámi již 27 let (1997-2024)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek v menu 2

Pokud již Vám stávající kotel dosluhuje, nebo chcete ušetřit na výtápění a uvažujete o novém obraťte se na nás.

Provádíme práce na klíč. Nový přivezeme, starý zdemontujeme, nový namontujeme včetně odkouření a uvedeme do provozu. Po našem odchodu kotel běží a Vy můžete topit dál. 

Doba trvání montáže: max. 1 den, ve většině případů, předevśím pokud se jedná o výměnu kotle s odtahem přes zeď, za kotel podobný je doba montáže cca 2-3 hodiny, takže ani v mrazech nestihne Váš dům vychladnout.

 

Proč je kondenzační kotel ůspornější?

Při spalování zemního plynu (metanu CH4) nebo propanu (C3H8) vzniká určité množství vody. Hořením dochází k jejímu ohřevu. Ta pak v podobě vodní páry spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření a odchází. Tepelné spaliny s sebou nesou část skryté tepelné energie, tzv.latentní teplo. Pokud tyto spaliny ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství - kondenzaci obsažené vodní páry a k následnému uvolnění tohoto tepla. V kondenzačním kotli se takto uvolněná energie pomocí výměníku využívá k předehřevu vratné vody.

 

deální je topný spád 50/30, ale kondenzační kotel je úsporný i při klasickém topení, hlavně pokud jste používali starší litinové kotle, kterým dlouho trvá, než se nahřejí, tam bývá úspora až 30-40%. Je možnost v případě zájmu potvdit zákazníky, kteří už od nás kotel mají. 

Pokud máte kotel od nás, nemusíte se starat o termín prohlídek, pokud budete mít zájem, pohlídáme je sami a před termínem zavoláme sami.

 

Nechte si u nás navrhnout ideální kotel pro Vás byt/dům, protože kažký byt/dům je jiný.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.