Jsme s Vámi již 27 let (1997-2024)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny revizí plynových zařízení
Při stanovení intervalů provádění revizí a kontrol plynových zařízení vycházím z vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb. v platném znění a stanoviska organizace státního odborného dozoru (Institut Technické Inspekce) k této problematice. Z obojího vyplývá nutnost provádění každoroční kontroly plynového zařízení.

ČSN 38 6405 čl. 28
Kontroly zařízení se provádějí nejméně jednou za rok. V případě častějších kontrol se jejich lhůty rovněž stanoví v místním provozním řádu, a to podle technického stavu, provozních zkušeností a dodavatelské dokumentace. Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta. Při provádění kontrol se provede i kontrola ovzduší a zjištění netěsnosti.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.